skip to Main Content

SULAK ALAN ISLAHI

172
172
207
215
DSC 0617
DSC 0619

SULAK ALAN ISLAHI

Sulak alanlar, yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemlerini oluşturmaktadır. Bu alanlar yöre insanlarına ve ülkenin geneline geniş yelpazede hizmet veren oldukça karmaşık doğal sistemlerdir ve yeryüzündeki başka hiçbir ekosistemle karşılaştırılmayacak ölçüde işlev ve değerlere sahiptir.
Sulak Alan Yönetim Hizmetlerimiz

  1. Sulak alanda saz ve ot biçme
  2. Afet Kontrol
  3. Dip Tarama ve Tahliye
  4. Göl ve gölet yenileme
  5. Yosun,saz,ot,çöp toplama ve tahliye

Back To Top